Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Galeria

KOD QR

Strona główna

"Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie " ..... Jan Sariusz Zamoyski

 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach wchodzą:

- Przedszkole Samorządowe

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego

- Gimnazjum Publiczne


MISJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Jesteśmy placówką przyjazną uczniowi i przedszkolakowi, wspierającą ich rozwój. Chcemy kształtować człowieka ciekawego świata, twórczego, odważnego i tolerancyjnego. Pragniemy przygotować go do życia w społeczności szkolnej i świecie. W pracy wychowawczej naszą inspiracją są tradycje regionalne, narodowe, kultura chrześcijańska oraz tradycje naszej placówki.

Zapisy do I klasy gimnazjum

Email Drukuj PDF

Gimnazjum Publiczne w Biskupicach

Ustala następujące terminy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Od 1 kwietnia do 30 maja 2014r. – zapisy kandydatów

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty rodzica
 2. Jedno zdjęcie
 3. Akt urodzenia dziecka ( może być xero)

Od 27 czerwca do 02 lipca 2014r. – dostarczenie pozostałych dokumentów

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej( xero)
 2. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej( xero)

07 lipca 2014 roku godz. 10.00– ogłoszenie wyników rekrutacji

Zapisy do przedszkola

Email Drukuj PDF

Od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2014 roku przyjmowane są zapisy dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2014/2015

(karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły >>>>>tutaj).

Zapisy do I klasy szkoły podstawowej

Email Drukuj PDF

Od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2014 roku przyjmowane są zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2014/2015

(karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej >>>>>tutaj).

Potrzebne dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Zdjęcie do legitymacji(1szt)
 • PESEL

Egzamin gimnazjalny

Email Drukuj PDF

Uczniowie powinni przyjść do szkoły  na 30 minut przed każdym egzaminem. Zasady obowiązujące podczas egzaminów są opublikowane >>>> tutaj. Przypominam o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej.

Termin egzaminu gimnazjalnego

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

Email Drukuj PDF

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

CZYTAJ DALEJ

Sonda-1

Kim jesteś drogi gościu?


Wyniki

Uczestniczymy


Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka

Kodeks Kulturalnego Ucznia

Lektury

Podręczniki

W obiektywie aparatu

Logo

Licznik odwiedzin

You are here: Strona główna